Zonne-energie spaart de aarde

Zowel de reductie van CO² als energiebesparing zijn zaken die hoog op de politieke agenda staan en aansluiten op de gestelde klimaat- en energiedoelstellingen.

Zo wil het kabinet in samenwerking met het bedrijfsleven in 2020 een jaarlijkse energiebesparing van 30% realiseren in 2,4 miljoen bestaande woningen en gebouwen in Nederland.

Zonne-energie kan daar een wezenlijke bijdrage aan leveren. Het gebruik van zonne-energie bundelt meerdere voordelen die goed zijn voor mens, milieu en portemonnee en/of bedrijfsrendement!