Nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen

DEN HAAG (PDC i) – Het kabinet trekt 22 miljoen euro voor het stimuleren van zonne-energie, vanaf juli 2012 tot eind 2013. Er komt een nieuwe subsidie van 15 procent voor zonnepanelen. Voor agrarische ondernemers wordt het aantrekkelijk om de sanering van hun asbestdaken te combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Dat heeft Staatssecretaris Atsma i (Milieu) aan de Tweede Kamer laten weten.

Per installatie wordt maximaal 650 euro subsidie verstrekt, voor de zonnepanelen en bijbehorende apparatuur. Dat komt overeen met een vermogen van 3,5 kilowatt: ongeveer het verbruik van een gemiddeld huishouden.

Volgend jaar wordt onderzocht of het mogelijk is flatbewoners meer te laten verdienen aan de met zonnepanelen opgewekte energie. Als zij meer energie opwekken dan zij gebruiken, leveren zij de overcapaciteit aan de energiemaatschappij. Dit overschot wordt afgetrokken van de aan hen geleverde stroom, waardoor ze minder energiebelasting hoeven te betalen. Hiervoor is vanaf 2014 10 miljoen euro beschikbaar.

Naast de subsidie van 15 procent op zonnepanelen komen er voor agrarische ondernemers een aantal fiscale regelingen die het aantrekkelijk maken om de sanering van hun asbestdaken te combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Atsma hoopt met deze regeling bij te dragen aan de opruiming van asbest in de agrarische sector. Nederland telt een oppervlakte van ongeveer 130 miljoen vierkante meter aan asbestdaken, en 75 procent hiervan ligt op agrarische bedrijfsgebouwen.